شرکت گروه مالی توسعه تعاون

فتاحی عضو هیات مدیره گفت: اصلاح ساختار و بهبود عملکرد بانک بر اساس رسالت توسعه ای آن برنامه ریزی شده است.
 
فتاحی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بانکی، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای بخش تعاون در جهت بهبود عملکرد بانک در مسیر اصلی خود، کمیته تحول تشکیل داده است.
 
فتاحی با اشاره به تعریف بانک های توسعه ای خاطر نشان کرد: بانک های توسعه ای  به نهادهای مالی گفته می شود که توسط دولت و برای تسریع توسعه اقتصادی تاسیس می شوند و غالباً اهدافی نظیر توسعه اجتماعی و اقتصادی و یکپارچگی منطقه ای را با ارائه تامین مالی بلند مدت و یا تسهیل مالی پروژه ها اقدام می نماید.
 
عضو هیات مدیره با اشاره به الزامات نقش آفرینی بانک های توسعه ای خاطر نشان کرد: تقویت سرمایه پایه به منظور افزایش تسهیلات دهی، کاهش سپرده قانونی، معافیت از پرداخت سود دولت و مالیات، انتشار اوراق بهادار با نرخ سود پایین و امکان خرید آن توسط بانک های تجاری از محل بخشی از سپرده قانونی سود دهی و بهره مندی از خطوط اعتباری از جمله این الزامات به شمار می آید. 
 
گفتنی است کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با رویکرد ارزیابی عملکرد بانک در نیمه نخست سال 97 و تبیین سیاست ها در شش ماهه دوم سال با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره ، مشاورین، مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون در محل سالن همایش های هتل ارم در حال برگزاری است.

فتاحی عضو هیات مدیره گفت: اصلاح ساختار و بهبود عملکرد بانک بر اساس رسالت توسعه ای آن برنامه ریزی شده است.
 
فتاحی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بانکی، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای بخش تعاون در جهت بهبود عملکرد بانک در مسیر اصلی خود، کمیته تحول تشکیل داده است.
 
فتاحی با اشاره به تعریف بانک های توسعه ای خاطر نشان کرد: بانک های توسعه ای  به نهادهای مالی گفته می شود که توسط دولت و برای تسریع توسعه اقتصادی تاسیس می شوند و غالباً اهدافی نظیر توسعه اجتماعی و اقتصادی و یکپارچگی منطقه ای را با ارائه تامین مالی بلند مدت و یا تسهیل مالی پروژه ها اقدام می نماید.
 
عضو هیات مدیره با اشاره به الزامات نقش آفرینی بانک های توسعه ای خاطر نشان کرد: تقویت سرمایه پایه به منظور افزایش تسهیلات دهی، کاهش سپرده قانونی، معافیت از پرداخت سود دولت و مالیات، انتشار اوراق بهادار با نرخ سود پایین و امکان خرید آن توسط بانک های تجاری از محل بخشی از سپرده قانونی سود دهی و بهره مندی از خطوط اعتباری از جمله این الزامات به شمار می آید. 
 
گفتنی است کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با رویکرد ارزیابی عملکرد بانک در نیمه نخست سال 97 و تبیین سیاست ها در شش ماهه دوم سال با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره ، مشاورین، مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون در محل سالن همایش های هتل ارم در حال برگزاری است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : همانطوریکه تشکیل بانک توسعه تعاون از دغدغه های بخش تعاون در سالهای گذشته بوده است افزایش سرمایه این بانک هم مطالبه امروز تعاونگران به شمار می آید.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب و با ارائه تاریخچه تشکیل تعاون در کشور افزود : بخش تعاون به سه دلیل عملکرد مناسب در مقاطع متعدد زمانی، قرابت مدل اقتصاد تعاونی با مدل اقتصاد اسلامی و توجه به منابع غنی قرآن و حدیث مورد توجه قرار گرفت و مطالبات تعاونگران در آن مقطع زمانی موجب تشکیل وزارت تعاون گردید
وی افزود : بانک توسعه تعاون نیز به موجب سیاست های اصل 44 تشکیل شدو یک تجربه موفق نه ساله را در تعامل با تعاونگران پشت سر گذاشت.
عضو هیات مدیره بانک خاطرنشان کرد:امروز یکی از مطالبات به حق بخش تعاون افزایش سرمایه این بانک  جهت توسعه خدمات رسانی به  بخش تعاون می باشد.
وی از برگزاری موفقیت آمیز مجمع سالیانه بانک یاد نمود و شفافیت مالی را از شاخصه های مهم بانک توسعه تعاون عنوان کرد.
 نجفی  نگاه تخصصی «مدیریت حرفه ای پروژه» را در حل و فصل مشکلات بانک راهگشا دانست و افزود: امروزه اکثر بنگاه های موفق اهمیت خاصی به این مقوله دارند و دوره های تخصصی خاصی را جهت آموزش پرسنل خود در این زمینه به اجرا می گذارند.
نجفی با اشاره به لزوم تطبیق بانک توسعه تعاون با مقولات و تحولات کلان اقتصادی توجه به خرید کالای ایرانی، صرفه جویی و کاهش هزینه های اداری و لزوم بازنگری در ارزیابی ها و کارشناسی ها، مطابق اقتصاد روز را در ادامه حرکت بانک به سمت موفقیت موثر دانست.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : همانطوریکه تشکیل بانک توسعه تعاون از دغدغه های بخش تعاون در سالهای گذشته بوده است افزایش سرمایه این بانک هم مطالبه امروز تعاونگران به شمار می آید.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب و با ارائه تاریخچه تشکیل تعاون در کشور افزود : بخش تعاون به سه دلیل عملکرد مناسب در مقاطع متعدد زمانی، قرابت مدل اقتصاد تعاونی با مدل اقتصاد اسلامی و توجه به منابع غنی قرآن و حدیث مورد توجه قرار گرفت و مطالبات تعاونگران در آن مقطع زمانی موجب تشکیل وزارت تعاون گردید
وی افزود : بانک توسعه تعاون نیز به موجب سیاست های اصل 44 تشکیل شدو یک تجربه موفق نه ساله را در تعامل با تعاونگران پشت سر گذاشت.
عضو هیات مدیره بانک خاطرنشان کرد:امروز یکی از مطالبات به حق بخش تعاون افزایش سرمایه این بانک  جهت توسعه خدمات رسانی به  بخش تعاون می باشد.
وی از برگزاری موفقیت آمیز مجمع سالیانه بانک یاد نمود و شفافیت مالی را از شاخصه های مهم بانک توسعه تعاون عنوان کرد.
 نجفی  نگاه تخصصی «مدیریت حرفه ای پروژه» را در حل و فصل مشکلات بانک راهگشا دانست و افزود: امروزه اکثر بنگاه های موفق اهمیت خاصی به این مقوله دارند و دوره های تخصصی خاصی را جهت آموزش پرسنل خود در این زمینه به اجرا می گذارند.
نجفی با اشاره به لزوم تطبیق بانک توسعه تعاون با مقولات و تحولات کلان اقتصادی توجه به خرید کالای ایرانی، صرفه جویی و کاهش هزینه های اداری و لزوم بازنگری در ارزیابی ها و کارشناسی ها، مطابق اقتصاد روز را در ادامه حرکت بانک به سمت موفقیت موثر دانست.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : مدیران ضمن توجه به ماموریت های توسعه ای و اشتغال‌زایی، به رشد بهره‌وری و کارآمدی ساختار بانک اهتمام داشته باشند.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان این که حساسیت موضوعات ترازنامه ای و شرایط حاکم بر نظام بانکی فعالیت های توسعه ای بانک را با چالش هایی روبه رو نموده است افزود: بانک با تدابیر اتخاذ شده با حداکثر توان برمدار توسعه ای حرکت خواهدکرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : بانک توانمندی ها و پتانسیل های خود را با حضور فعال در طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و طرح‌های توسعه ای دیگر به خوبی نمایان نموده است و در راستای جلب اعتماد دولت برای تقویت سرمایه و توان مالی خود قرار دارد.
عصارزاده افزود: بانک با تکیه بر ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت رسانی هدفمند قرار دارد و با توجه به وجود امکانات شعبه ای و سرمایه انسانی حجم فعالیت های خود را افزایش خواهد داد .
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صف خود را به طور مستمر و منظم در دستور کار قرار داده است افزود: نگهداشت نیروی انسانی و مراقبت بیشتر از این سرمایه ارزشمند سازمان امر بسیار مهمی است که روسای واحدهای صف باید به آن توجه جدی داشته باشند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت درآمدهای کارمزدی مناسب، حضور موثر در کسب و کارهای مختلف، رشد درآمدهای غیر مشاع و  افزایش حجم عملیات بانک خاطر نشان کرد : در فرآیند خلق محصول باید توجه به تبلیغات مناسب و بازخورد محصول داشته باشیم و همچنین در جهت  فروش محصولات و خدمات الکترونیک تلاش بیشتر شعب را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه ارزش با فعالیت های گروهی خلق می شود اذعان کرد باید فاصله بین تصمیم تا اجرا  را کوتاه کنیم و به این منظور رویکرد فرآیندگرا و نتیجه‌گرا باید جایگزین بخشی‌نگری و وظیفه‌گرایی گردد 
عصارزاده با تاکید براهمیت اثربخشی فعالیتهای بانک خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال باید ضمن توجه به خدمات توسعه ای،  با برنامه ریزی و تلاش مضاعف به تقویت ترازنامه بانک کمک کنیم.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : مدیران ضمن توجه به ماموریت های توسعه ای و اشتغال‌زایی، به رشد بهره‌وری و کارآمدی ساختار بانک اهتمام داشته باشند.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان این که حساسیت موضوعات ترازنامه ای و شرایط حاکم بر نظام بانکی فعالیت های توسعه ای بانک را با چالش هایی روبه رو نموده است افزود: بانک با تدابیر اتخاذ شده با حداکثر توان برمدار توسعه ای حرکت خواهدکرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت : بانک توانمندی ها و پتانسیل های خود را با حضور فعال در طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و طرح‌های توسعه ای دیگر به خوبی نمایان نموده است و در راستای جلب اعتماد دولت برای تقویت سرمایه و توان مالی خود قرار دارد.
عصارزاده افزود: بانک با تکیه بر ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت رسانی هدفمند قرار دارد و با توجه به وجود امکانات شعبه ای و سرمایه انسانی حجم فعالیت های خود را افزایش خواهد داد .
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صف خود را به طور مستمر و منظم در دستور کار قرار داده است افزود: نگهداشت نیروی انسانی و مراقبت بیشتر از این سرمایه ارزشمند سازمان امر بسیار مهمی است که روسای واحدهای صف باید به آن توجه جدی داشته باشند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت درآمدهای کارمزدی مناسب، حضور موثر در کسب و کارهای مختلف، رشد درآمدهای غیر مشاع و  افزایش حجم عملیات بانک خاطر نشان کرد : در فرآیند خلق محصول باید توجه به تبلیغات مناسب و بازخورد محصول داشته باشیم و همچنین در جهت  فروش محصولات و خدمات الکترونیک تلاش بیشتر شعب را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه ارزش با فعالیت های گروهی خلق می شود اذعان کرد باید فاصله بین تصمیم تا اجرا  را کوتاه کنیم و به این منظور رویکرد فرآیندگرا و نتیجه‌گرا باید جایگزین بخشی‌نگری و وظیفه‌گرایی گردد 
عصارزاده با تاکید براهمیت اثربخشی فعالیتهای بانک خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال باید ضمن توجه به خدمات توسعه ای،  با برنامه ریزی و تلاش مضاعف به تقویت ترازنامه بانک کمک کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی :
  افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون سبب افزایش رونق اقتصاد محلی، تولید و اشتغال خواهد شد
 
انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  راهکاری درجهت رونق کسب و کار و تقویت مردمی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای کنونی می باشد.
 
وی افزود :این بانک ظرفیت بالای خود را در تقویت اقتصاد مردمی با عملکرد مناسب در طرح اشتغال پایدار روستایی و فراگیر اثبات نموده است.
 
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون به حمایت از اقشار کم درآمد توجه ویژه ای داشته است افزود :بانک توسعه تعاون  در ارائه خدمات به. سازمان بهزیستی و کمیته امداد تاکنون اقدامات ارزنده ای صورت داده است .
 
وی خاطرنشان کرد:  استفاده از نبوغ کارآفرینان در زمینه طراحی محصولات و خدمات و حمایت از آنها سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد

سرپرست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی :
  افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون سبب افزایش رونق اقتصاد محلی، تولید و اشتغال خواهد شد
 
انوشیروان محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  راهکاری درجهت رونق کسب و کار و تقویت مردمی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای کنونی می باشد.
 
وی افزود :این بانک ظرفیت بالای خود را در تقویت اقتصاد مردمی با عملکرد مناسب در طرح اشتغال پایدار روستایی و فراگیر اثبات نموده است.
 
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون به حمایت از اقشار کم درآمد توجه ویژه ای داشته است افزود :بانک توسعه تعاون  در ارائه خدمات به. سازمان بهزیستی و کمیته امداد تاکنون اقدامات ارزنده ای صورت داده است .
 
وی خاطرنشان کرد:  استفاده از نبوغ کارآفرینان در زمینه طراحی محصولات و خدمات و حمایت از آنها سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد
اخبار بیشتر