شرکت گروه مالی توسعه تعاون

معارفه ایرج شیخ‌زاده به‌عنوان سرپرست مرکز آموزش و پژوهش با حضور عضو هیئت‌مدیره و مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

فتاحی در این جلسه با تأکید بر اهمیت مرکز آموزش و پژوهش نقش و جایگاه ویژه و حیاطی این مرکز خاطرنشان کرد: نگاه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نگاهی سرمایه‌گذاری به این مرکز می‌باشد و به دنبال آن هستیم تا با برنامه‌ریزی مستمر سهم بیشتری در پیشبرد اهداف بانک داشته باشد.

فتاحی افزود: مرکز آموزش بانک می‌تواند با همکاری و هماهنگی واحدهای نظارتی همچون امور بازرسی، حقوقی و حراست و... در بالا بردن سطح کیفی آموزش نیروی انسانی، بانک را دررسیدن به اهداف عالی آن یاری رساند.

در ادامه شیخ‌زاده به تشریح اهداف و برنامه‌ها اشاره کرد و همکاران نیز ضمن معرفی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

    

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشستی صمیمی با کارکنان این امور این روز را به همکاران روابط عمومی تبریک گفت.

حجت‌الله مهدیان در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان خاطرنشان کرد: روابط عمومی چشم و گوش سازمان به شمار می‌آید و امروزه با گسترش ارتباطات در حوزه‌های مختلف ازجمله رسانه‌های مختلف و دایره مشتریان وظیفه خطیری در جهت برقراری ارتباط صحیح و مناسب با مشتریان و جامعه هدف به عهده روابط عمومی می‌باشد.

مدیرعامل با اشاره به تکریم مشتریان و ترویج بانکداری با مشارکت خرد جمعی که ازجمله راهبردهای امسال بانک به شمار می‌آید افزود: روابط عمومی در کمک به پیاده‌سازی از طریق فرهنگ‌سازی و همچنین تبلیغات می‌تواند بانک را در دستیابی به اهداف خودیاری نماید.

مهدیان همچنین به ایجاد شورای عالی تبلیغات در بانک اشاره نمود و افزود: معرفی چهره بانک به شکل صحیح و انجام تبلیغات منسجم و یکدست ازجمله وظایف روابط عمومی به شمار می‌آید.

     

 

 

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشستی صمیمی با کارکنان این امور این روز را به همکاران روابط عمومی تبریک گفت.

حجت‌الله مهدیان در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی در سازمان خاطرنشان کرد: روابط عمومی چشم و گوش سازمان به شمار می‌آید و امروزه با گسترش ارتباطات در حوزه‌های مختلف ازجمله رسانه‌های مختلف و دایره مشتریان وظیفه خطیری در جهت برقراری ارتباط صحیح و مناسب با مشتریان و جامعه هدف به عهده روابط عمومی می‌باشد.

مدیرعامل با اشاره به تکریم مشتریان و ترویج بانکداری با مشارکت خرد جمعی که ازجمله راهبردهای امسال بانک به شمار می‌آید افزود: روابط عمومی در کمک به پیاده‌سازی از طریق فرهنگ‌سازی و همچنین تبلیغات می‌تواند بانک را در دستیابی به اهداف خودیاری نماید.

مهدیان همچنین به ایجاد شورای عالی تبلیغات در بانک اشاره نمود و افزود: معرفی چهره بانک به شکل صحیح و انجام تبلیغات منسجم و یکدست ازجمله وظایف روابط عمومی به شمار می‌آید.

     

 

 

طی احکام جداگانه‌ای از سوی مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون سرپرست مرکز آموزش و پژوهش، امور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) انتخاب شدند.

گفتنی است براین اساس ایرج شیخ‌زاده به‌عنوان سرپرست مرکز آموزش و پژوهش، علی یکتا سرپرست امور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و محمدرضا اکبری جور به‌عنوان سرپرست شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات) معرفی شدند.

     

در همایش دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش‌های روابط عمومی، روابط عمومی بانک توسعه تعاون برتر شد و لوح تقدیر دریافت نمود.
در این همایش که با حضور اساتید روابط عمومی و سازمان‌های مختلف ۲۵اردیبهشت در هتل ارم برگزار شد از بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی روابط عمومی بانک توسعه تعاون به‌عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شد.

   

 
اخبار بیشتر