شرکت گروه مالی توسعه تعاون

حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در جلسه ارزیابی عملکرد بانک با اعلام اینکه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال و کمک به حفظ اشتغال موجود در دستور کار بانک توسعه تعاون قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه با اشاره به رویکرد اصلی بانک در ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد:بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، همواره سعی بر اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تسهیل فرآیند اجرای طرح نموده تا ضمن تسریع درروند تخصیص منابع در نظر گرفته‌شده و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات موردنظر زمینه رفع بیکاری، کاهش بی‌عدالتی، توسعه و ایجاد اشتغال جدید و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی همگام باسیاست‌های دولت تدبیر و امید را فراهم نماید.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در همین رابطه افزود: تمهیدات گوناگونی برای روان‌سازی و تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌های ارسال‌شده به بانک صورت گرفته که ازجمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کارگروه اشتغال ستادی با حضور مشاوران مدیرعامل و برخی از مدیران ستادی و همچنین تشکیل کمیته فنی از نمایندگان مدیریت‌های ستادی مرتبط، افزایش حدود اختیارات ارکان اعتباری مدیریت‌های شعب استان،کاهش سهم آورده متقاضیان و ایجاد تمهیدات لازم در راستای امکان ارائه مرحله‌ای سهم آورده متقاضیان.تفاهم با نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعطای تسهیلات به مددجویان معرفی‌شده از سوی نهادهای مربوطه اشاره نمود.

وی با اشاره به اینکه این بانک بالاترین عملکرد اعطای تسهیلات در میان سایر موسسات عامل طرح را به خود اختصاص داده است گفت: از سهمیه ابلاغی تاکنون تعداد 10721 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 12.000 میلیارد ریال با پتانسیل اشتغال‌زایی 27.498 نفر در شرایط انعقاد قرارداد بوده که از این میزان مبلغ 9.430 میلیارد ریال کاملاً پرداخت‌شده است؛ که نسبت تسهیلات منعقده به سهمیه اعلامی 121 درصد تحقق برنامه صورت پذیرفته است.

مهدیان همچنین در حوزه اشتغال فراگیر عملکرد بانک توسعه تعاون را مطلوب ارزیابی نموده به‌گونه‌ای که این بانک به‌عنوان یکی از موسسات عامل با بیشترین میزان پرداخت تسهیلات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه‌بندی گردیده است و در همین رابطه افزود: در راستای رسیدگی به درخواست‌های ارسال‌شده از محل این قانون، تاکنون تعداد 560 فقره تسهیلات مجموعاً به مبلغ 3500 میلیارد ریال با پتانسیل اشتغال‌زایی 4.880 نفر مصوب گردیده که از میان آن‌ها قراردادهای تسهیلاتی تعداد 511 فقره درخواست مجموعاً.

به مبلغ 2500 میلیارد ریال با اشتغال‌زایی 3.895 نفر منعقد گردیده و تعداد 482 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 2000 میلیارد ریال با اشتغال‌زایی 3.309 نفر پرداخت گردیده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص رسیدگی به درخواست‌های معرفی‌شدگان از سوی نهادهای حمایتی به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و ایثارگران در چارچوب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار داشت: این موضوع با جدیت در حال پیگیری می‌باشد که تاکنون، تعداد 1210 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 675 میلیارد ریال مصوب گردیده که از این میان قراردادهای تسهیلاتی مربوط به تعداد 906 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 462 میلیارد ریال منعقد گردیده است.

مهدیان با تأکید بر اینکه در انجام فعالیت بانکی و امکان ارائه خدمات در قالب پرداخت تسهیلات اعتباری اثربخش با رویکرد بر کمک به افزایش تولید و ایجاد و حفظ اشتغال مستلزم تأمین منابع موردنیاز می‌باشد گفت: در حال حاضر علیرغم اینکه بانک توسعه تعاون در راستای مأموریت و رسالت حرفه‌ای خود توانسته است با تلفیق و تجمیع منابع مختلف اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان و جامعه هدف نماید ولیکن برای توسعه فعالیت بیشتر و افزایش توان تسهیلات دهی و کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی که منتج به افزایش تولید کالا و خدمات و ایجاد و حفظ اشتغال از مسیر تعاون و تشکل‌های تعاونی می‌باشد مستلزم افزایش سرمایه بانک و حمایت توأمانی دولت و مجلس از این بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش تعاون می‌باشد.

حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در جلسه ارزیابی عملکرد بانک با اعلام اینکه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال و کمک به حفظ اشتغال موجود در دستور کار بانک توسعه تعاون قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه با اشاره به رویکرد اصلی بانک در ارائه تسهیلات خاطرنشان کرد:بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، همواره سعی بر اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تسهیل فرآیند اجرای طرح نموده تا ضمن تسریع درروند تخصیص منابع در نظر گرفته‌شده و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از تسهیلات موردنظر زمینه رفع بیکاری، کاهش بی‌عدالتی، توسعه و ایجاد اشتغال جدید و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی همگام باسیاست‌های دولت تدبیر و امید را فراهم نماید.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در همین رابطه افزود: تمهیدات گوناگونی برای روان‌سازی و تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌های ارسال‌شده به بانک صورت گرفته که ازجمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کارگروه اشتغال ستادی با حضور مشاوران مدیرعامل و برخی از مدیران ستادی و همچنین تشکیل کمیته فنی از نمایندگان مدیریت‌های ستادی مرتبط، افزایش حدود اختیارات ارکان اعتباری مدیریت‌های شعب استان،کاهش سهم آورده متقاضیان و ایجاد تمهیدات لازم در راستای امکان ارائه مرحله‌ای سهم آورده متقاضیان.تفاهم با نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعطای تسهیلات به مددجویان معرفی‌شده از سوی نهادهای مربوطه اشاره نمود.

وی با اشاره به اینکه این بانک بالاترین عملکرد اعطای تسهیلات در میان سایر موسسات عامل طرح را به خود اختصاص داده است گفت: از سهمیه ابلاغی تاکنون تعداد 10721 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 12.000 میلیارد ریال با پتانسیل اشتغال‌زایی 27.498 نفر در شرایط انعقاد قرارداد بوده که از این میزان مبلغ 9.430 میلیارد ریال کاملاً پرداخت‌شده است؛ که نسبت تسهیلات منعقده به سهمیه اعلامی 121 درصد تحقق برنامه صورت پذیرفته است.

مهدیان همچنین در حوزه اشتغال فراگیر عملکرد بانک توسعه تعاون را مطلوب ارزیابی نموده به‌گونه‌ای که این بانک به‌عنوان یکی از موسسات عامل با بیشترین میزان پرداخت تسهیلات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه‌بندی گردیده است و در همین رابطه افزود: در راستای رسیدگی به درخواست‌های ارسال‌شده از محل این قانون، تاکنون تعداد 560 فقره تسهیلات مجموعاً به مبلغ 3500 میلیارد ریال با پتانسیل اشتغال‌زایی 4.880 نفر مصوب گردیده که از میان آن‌ها قراردادهای تسهیلاتی تعداد 511 فقره درخواست مجموعاً.

به مبلغ 2500 میلیارد ریال با اشتغال‌زایی 3.895 نفر منعقد گردیده و تعداد 482 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 2000 میلیارد ریال با اشتغال‌زایی 3.309 نفر پرداخت گردیده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص رسیدگی به درخواست‌های معرفی‌شدگان از سوی نهادهای حمایتی به‌ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و ایثارگران در چارچوب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار داشت: این موضوع با جدیت در حال پیگیری می‌باشد که تاکنون، تعداد 1210 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 675 میلیارد ریال مصوب گردیده که از این میان قراردادهای تسهیلاتی مربوط به تعداد 906 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 462 میلیارد ریال منعقد گردیده است.

مهدیان با تأکید بر اینکه در انجام فعالیت بانکی و امکان ارائه خدمات در قالب پرداخت تسهیلات اعتباری اثربخش با رویکرد بر کمک به افزایش تولید و ایجاد و حفظ اشتغال مستلزم تأمین منابع موردنیاز می‌باشد گفت: در حال حاضر علیرغم اینکه بانک توسعه تعاون در راستای مأموریت و رسالت حرفه‌ای خود توانسته است با تلفیق و تجمیع منابع مختلف اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان و جامعه هدف نماید ولیکن برای توسعه فعالیت بیشتر و افزایش توان تسهیلات دهی و کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی که منتج به افزایش تولید کالا و خدمات و ایجاد و حفظ اشتغال از مسیر تعاون و تشکل‌های تعاونی می‌باشد مستلزم افزایش سرمایه بانک و حمایت توأمانی دولت و مجلس از این بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش تعاون می‌باشد.

طی سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان سمنان و نشست مشترک با فعالان اقتصادی در جلسه توسعه و مدیریت استان، حجت اله مهدیان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون ضمن حضور در نشست فوق، تفاهم نامه ای را  با استاندار سمنان منعقد کرد، در تفاهم نامه مزبور مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به پذیرش طرح هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در استان می باشند از محل اعتبارات واگذار شده توسط صندوق توسعه ملی  تسهیلات اعتباری پرداخت نماید  ، شایان ذکر است که در این سفر ریاست هیات مدیره  و مدیر عامل بانک توسعه تعاون از شعبه مرکزی این بانک در استان سمنان بازدید بعمل آورد.

مهدیان در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت درک صحیح از نیازهای متقاضیان و خدمات رسانی با رویکرد بر تسریع و دقت برای توسعه فعالیت و کمک به ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود و افزایش سطح خدمات و تولیدات تشکل‌های تعاونی گفت: انتظار بر این است مجموعه همکاران این استان به ویژه شعبه مرکزی در شنیدن صدای مشتریان و تبدیل صدای مشتریان به خدمت ، نهایت سعی و تلاش را از خود بروز دهند.

ذکر این نکته ضروری است در حال حاضر استان  سمنان دارای 7 شعبه می‌باشد که شعب مذکور طی سال جاری مبلغی بالغ بر 900 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون پرداخت کرده است و در همین راستا  میزان تسهیلات پرداختی به طرح‌های ملی اشتغال روستایی و عشایری در استان سمنان مبلغی بالغ بر  270 میلیارد ریال بوده که با پرداخت این مبلغ  به میزان بالاتر از 100% برنامه ابلاغی محقق شده است. شایان ذکر است بر این اساس مدیریت شعب این استان بواسطه عملکرد و خدمات در بخش اشتغال روستائی و عشایری مورد تقدیر از سوی استاندار سمنان قرار گرفت.

طی سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان سمنان و نشست مشترک با فعالان اقتصادی در جلسه توسعه و مدیریت استان، حجت اله مهدیان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک توسعه تعاون ضمن حضور در نشست فوق، تفاهم نامه ای را  با استاندار سمنان منعقد کرد، در تفاهم نامه مزبور مقرر گردید بانک توسعه تعاون نسبت به پذیرش طرح هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در استان می باشند از محل اعتبارات واگذار شده توسط صندوق توسعه ملی  تسهیلات اعتباری پرداخت نماید  ، شایان ذکر است که در این سفر ریاست هیات مدیره  و مدیر عامل بانک توسعه تعاون از شعبه مرکزی این بانک در استان سمنان بازدید بعمل آورد.

مهدیان در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت درک صحیح از نیازهای متقاضیان و خدمات رسانی با رویکرد بر تسریع و دقت برای توسعه فعالیت و کمک به ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود و افزایش سطح خدمات و تولیدات تشکل‌های تعاونی گفت: انتظار بر این است مجموعه همکاران این استان به ویژه شعبه مرکزی در شنیدن صدای مشتریان و تبدیل صدای مشتریان به خدمت ، نهایت سعی و تلاش را از خود بروز دهند.

ذکر این نکته ضروری است در حال حاضر استان  سمنان دارای 7 شعبه می‌باشد که شعب مذکور طی سال جاری مبلغی بالغ بر 900 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون پرداخت کرده است و در همین راستا  میزان تسهیلات پرداختی به طرح‌های ملی اشتغال روستایی و عشایری در استان سمنان مبلغی بالغ بر  270 میلیارد ریال بوده که با پرداخت این مبلغ  به میزان بالاتر از 100% برنامه ابلاغی محقق شده است. شایان ذکر است بر این اساس مدیریت شعب این استان بواسطه عملکرد و خدمات در بخش اشتغال روستائی و عشایری مورد تقدیر از سوی استاندار سمنان قرار گرفت.

چهارمین نشست تخصصی بانک توسعه تعاون با اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی به‌منظور توسعه همکاری‌ها و ارتقاء بخش تعاون به میزبانی این بانک برگزار گردید.

در این جلسه که صبح امروز با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون و اعضای هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی نظرات، پیشنهادها، مسائل و چالش‌های خود را در خصوص پیشبرد فعالیت‌ها در بخش تعاون و نحوه تعامل با بانک تخصصی بخش مطرح نمودند.

مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی نقطه نظرات خود در خصوص خدمات اختصاصی بانک به تعاون گران، عملکرد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک و اتحادیه‌ها، نحوه تأمین مالی خرد تعاونی‌های بزرگ و کوچک، مزیت‌ها و فرآیندهای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، پتانسیل‌های موجود در بخش برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در اقتصاد کلان، تکمیل بسته‌های تخصصی و اختصاصی بانک ویژه تعاون گران در گروه‌های متنوع شغلی، اعطای وام به کارگران شاغل در بخش‌های تولیدی و خدماتی بخش تعاون، تقویت «نام و نشان تجاری» در تعاون، رفع موانع تولید تعاونی‌ها، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت سرمایه اجتماعی متبلور در تعاونی‌ها و بخش مردمی تعاون، استفاده از قابلیت‌های بخش تعاون در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن، نقش کارآمد تعاون در احیای بافت فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری و تأمین نیاز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی مطرح نموده و نتایج مثبتی برای رفع چالش‌ها و پیشبرد اجرای امور مطرح گردید.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های پایین‌دستی پتروشیمی با اشاره به اقدامات بانک در حضور فعالانه در بورس کالا، این اقدامات را بستری مناسب برای تأمین نیاز و مواد اولیه و همچنین عرضه محصولات تعاونی‌ها دانست.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه کشور انعقاد تفاهم‌نامه بانک توسعه تعاون را موجب نوسازی و بهسازی ناوگان برون‌شهری دانست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف به تقدیر از بانک توسعه تعاون در ارائه تسهیلات به فعالان، بانوان و خانواده‌های فعال در فرش دستباف پرداخت.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان یزد با اشاره به حمایت بانک توسعه تعاون در حمایت از پروژه‌های زیرساختی حوزه فناوری این تعاونی، ادامه همکاری و تعامل بانک برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های محوری با رویکرد فناورانه را خواستار شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور با اشاره به وجود ظرفیت‌های متنوع در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش بانک را در ایفای نقش تسهیل گری مالی در تأمین منابع مالی نوسازی ناوگان تاکسیرانی و تأمین ملزومات رانندگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه لاستیک، روغن و لوازم اتومبیل را بسیار حائز اهمیت دانست. در این راستا اتصال کارت سوخت به کارت‌بانک توسعه تعاون به‌عنوان راهکار مناسب برای تعامل با ناوگان حمل‌ونقل مطرح گردید.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی فولاد خدمات سهل و گسترده بانک را موجب ارتقاء این صنعت دانست و به بیان تعاملات این اتحادیه با بانک و عاملیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پرداخت. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی درودگران سرعت ارائه خدمات تخصصی و تسهیلات به این اتحادیه را بسیار بالا عنوان نمود و ادامه همکاری با بانک را در توسعه فعالیت‌های درودگران تأثیرگذار دانست.

مدیرعامل شرکت تعاونی فولاد علویجه به تمجید از بانکداری اختصاصی بانک در قبال فعالان این بخش پرداخت و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگران شاغل در عرصه‌های تولیدی بخش تعاون را مفید ارزیابی نمود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های بانوان حمایت بانک از این تشکل را در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی فوق‌العاده ارزیابی نمود و عملکرد بانک را در خدمت‌رسانی به تعاونی‌ها ستود.

شایان‌ذکر است بانک توسعه تعاون نشست‌های عمومی با اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی را به‌صورت منظم برقرار نموده و جلسات تخصصی نیز در پیشبرد و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت متناسب با فعالیت هر اتحادیه در طول سال در دستور کار قرار می‌گیرد.

  

چهارمین نشست تخصصی بانک توسعه تعاون با اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی به‌منظور توسعه همکاری‌ها و ارتقاء بخش تعاون به میزبانی این بانک برگزار گردید.

در این جلسه که صبح امروز با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون و اعضای هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی نظرات، پیشنهادها، مسائل و چالش‌های خود را در خصوص پیشبرد فعالیت‌ها در بخش تعاون و نحوه تعامل با بانک تخصصی بخش مطرح نمودند.

مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی نقطه نظرات خود در خصوص خدمات اختصاصی بانک به تعاون گران، عملکرد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده فی‌مابین بانک و اتحادیه‌ها، نحوه تأمین مالی خرد تعاونی‌های بزرگ و کوچک، مزیت‌ها و فرآیندهای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، پتانسیل‌های موجود در بخش برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در اقتصاد کلان، تکمیل بسته‌های تخصصی و اختصاصی بانک ویژه تعاون گران در گروه‌های متنوع شغلی، اعطای وام به کارگران شاغل در بخش‌های تولیدی و خدماتی بخش تعاون، تقویت «نام و نشان تجاری» در تعاون، رفع موانع تولید تعاونی‌ها، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت سرمایه اجتماعی متبلور در تعاونی‌ها و بخش مردمی تعاون، استفاده از قابلیت‌های بخش تعاون در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن، نقش کارآمد تعاون در احیای بافت فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری و تأمین نیاز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی مطرح نموده و نتایج مثبتی برای رفع چالش‌ها و پیشبرد اجرای امور مطرح گردید.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های پایین‌دستی پتروشیمی با اشاره به اقدامات بانک در حضور فعالانه در بورس کالا، این اقدامات را بستری مناسب برای تأمین نیاز و مواد اولیه و همچنین عرضه محصولات تعاونی‌ها دانست.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه کشور انعقاد تفاهم‌نامه بانک توسعه تعاون را موجب نوسازی و بهسازی ناوگان برون‌شهری دانست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف به تقدیر از بانک توسعه تعاون در ارائه تسهیلات به فعالان، بانوان و خانواده‌های فعال در فرش دستباف پرداخت.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان یزد با اشاره به حمایت بانک توسعه تعاون در حمایت از پروژه‌های زیرساختی حوزه فناوری این تعاونی، ادامه همکاری و تعامل بانک برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های محوری با رویکرد فناورانه را خواستار شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور با اشاره به وجود ظرفیت‌های متنوع در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش بانک را در ایفای نقش تسهیل گری مالی در تأمین منابع مالی نوسازی ناوگان تاکسیرانی و تأمین ملزومات رانندگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه لاستیک، روغن و لوازم اتومبیل را بسیار حائز اهمیت دانست. در این راستا اتصال کارت سوخت به کارت‌بانک توسعه تعاون به‌عنوان راهکار مناسب برای تعامل با ناوگان حمل‌ونقل مطرح گردید.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولیدی فولاد خدمات سهل و گسترده بانک را موجب ارتقاء این صنعت دانست و به بیان تعاملات این اتحادیه با بانک و عاملیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پرداخت. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی درودگران سرعت ارائه خدمات تخصصی و تسهیلات به این اتحادیه را بسیار بالا عنوان نمود و ادامه همکاری با بانک را در توسعه فعالیت‌های درودگران تأثیرگذار دانست.

مدیرعامل شرکت تعاونی فولاد علویجه به تمجید از بانکداری اختصاصی بانک در قبال فعالان این بخش پرداخت و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کارگران شاغل در عرصه‌های تولیدی بخش تعاون را مفید ارزیابی نمود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های بانوان حمایت بانک از این تشکل را در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی فوق‌العاده ارزیابی نمود و عملکرد بانک را در خدمت‌رسانی به تعاونی‌ها ستود.

شایان‌ذکر است بانک توسعه تعاون نشست‌های عمومی با اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی را به‌صورت منظم برقرار نموده و جلسات تخصصی نیز در پیشبرد و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت متناسب با فعالیت هر اتحادیه در طول سال در دستور کار قرار می‌گیرد.

  

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار نمود با تقویت این بانک، قادر خواهیم بود حجم خدمات ممتاز و منحصربه‌فرد و ویژه تعاونی‌ها را به‌صورت متنوع را افزایش دهیم.

حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی که با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولین اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی و اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از مدیران ستادی بانک توسعه تعاون صبح امروز که به میزبانی این بانک برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق، گفت: مجموعه بانک توسعه تعاون تلاش زیادی دارد خدمات اختصاصی و منحصربه‌فرد و ویژه فعالان تعاون و نیز فراتر از سایر نهادهای مالی کشور را به این بخش ارائه نماید و مطمئناً افزایش سرمایه بانک موجب تقویت تسهیلات دهی بانک و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای بخش خواهد گردید.

مهدیان در این رابطه تصریح کرد: بانک توسعه تعاون همواره تکالیف ملی و دولتی را به‌عنوان فرصت تلقی نموده و از این رهگذر خدمات توسعه‌ای خود را به جامعه هدف ارائه نموده است، این بانک تمامی همت و امکانات خود را متوجه طرح‌های متعالی و اشتغال‌زایی دولت نموده و موفق به کسب رتبه اول «طرح تسهیلات اشتغال پایدار روستایی» و رتبه دوم «طرح تسهیلات اشتغال پایدار فراگیر» گردیده و بالغ‌بر 14.000 میلیارد ریال در این راستا تسهیلات مصوب نموده که بخش قابل‌توجهی از آن پرداخت‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بانک با اتکا به نیروی انسانی کارآمد، کارنامه قابل قبولی در اجرای طرح‌های ملی اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده و تکالیف ملی خود را به‌خوبی ایفا نموده است و بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح «رونق تولید» در میان 35 بانک نظام بانکی رتبه مناسبی را به دست آورده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: این بانک با برقراری تعامل دوسویه با اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی همواره نهایت همکاری و خدمت‌رسانی را به بخش مردمی تعاون اعمال نموده و در ادامه راه با تقویت سرمایه بانک، خدمات اختصاصی و تخصصی را گسترش خواهیم داد.

وی به مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی پیشنهاد نمود، زمینه برقراری ارتباط و تعامل دوسویه اعضای مردمی فعال در قسمت‌های متنوع تعاون را به بانک تخصصی بخش تعاون فراهم آورند و از این فرصت مغتنم «طرح اشتغال پایدار روستایی» و «طرح اشتغال فراگیر» در جهت حفظ و ایجاد اشتغال مولد و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید داخلی بهره‌برداری لازم را بنمایند.

مهدیان اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضاء تعاونی‌ها را از مشتریان خوش‌حساب بانک دانست و دراین‌باره گفت: بی‌تردید گردش صحیح و سریع منابع و تخصیص بهینه تسهیلات توأم با بازگشت به‌موقع آن می‌تواند زمینه‌ساز فرصت جدید برای سایر متقاضیان بخش تعاون باشد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار نمود با تقویت این بانک، قادر خواهیم بود حجم خدمات ممتاز و منحصربه‌فرد و ویژه تعاونی‌ها را به‌صورت متنوع را افزایش دهیم.

حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی که با حضور محمد کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولین اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی و اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از مدیران ستادی بانک توسعه تعاون صبح امروز که به میزبانی این بانک برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق، گفت: مجموعه بانک توسعه تعاون تلاش زیادی دارد خدمات اختصاصی و منحصربه‌فرد و ویژه فعالان تعاون و نیز فراتر از سایر نهادهای مالی کشور را به این بخش ارائه نماید و مطمئناً افزایش سرمایه بانک موجب تقویت تسهیلات دهی بانک و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای بخش خواهد گردید.

مهدیان در این رابطه تصریح کرد: بانک توسعه تعاون همواره تکالیف ملی و دولتی را به‌عنوان فرصت تلقی نموده و از این رهگذر خدمات توسعه‌ای خود را به جامعه هدف ارائه نموده است، این بانک تمامی همت و امکانات خود را متوجه طرح‌های متعالی و اشتغال‌زایی دولت نموده و موفق به کسب رتبه اول «طرح تسهیلات اشتغال پایدار روستایی» و رتبه دوم «طرح تسهیلات اشتغال پایدار فراگیر» گردیده و بالغ‌بر 14.000 میلیارد ریال در این راستا تسهیلات مصوب نموده که بخش قابل‌توجهی از آن پرداخت‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بانک با اتکا به نیروی انسانی کارآمد، کارنامه قابل قبولی در اجرای طرح‌های ملی اقتصادی و اجتماعی ارائه نموده و تکالیف ملی خود را به‌خوبی ایفا نموده است و بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح «رونق تولید» در میان 35 بانک نظام بانکی رتبه مناسبی را به دست آورده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: این بانک با برقراری تعامل دوسویه با اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی همواره نهایت همکاری و خدمت‌رسانی را به بخش مردمی تعاون اعمال نموده و در ادامه راه با تقویت سرمایه بانک، خدمات اختصاصی و تخصصی را گسترش خواهیم داد.

وی به مدیران اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی پیشنهاد نمود، زمینه برقراری ارتباط و تعامل دوسویه اعضای مردمی فعال در قسمت‌های متنوع تعاون را به بانک تخصصی بخش تعاون فراهم آورند و از این فرصت مغتنم «طرح اشتغال پایدار روستایی» و «طرح اشتغال فراگیر» در جهت حفظ و ایجاد اشتغال مولد و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید داخلی بهره‌برداری لازم را بنمایند.

مهدیان اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضاء تعاونی‌ها را از مشتریان خوش‌حساب بانک دانست و دراین‌باره گفت: بی‌تردید گردش صحیح و سریع منابع و تخصیص بهینه تسهیلات توأم با بازگشت به‌موقع آن می‌تواند زمینه‌ساز فرصت جدید برای سایر متقاضیان بخش تعاون باشد.

اخبار بیشتر